De rode velden zijn niet (correct) ingevuld!"; var $handle_url_redirect = ""; var $handle_complete_text = "
Alle gegevens zijn succesvol verzonden. Bedankt!
"; # Form Properties var $form_method = "post"; var $form_name = "form"; var $form_action = ""; # Table Properties var $table_width = ""; var $table_height = ""; var $table_cellpadding = ""; var $table_cellspacing = ""; var $table_align = ""; # Left Column Properties var $left_column_width = ""; var $left_column_style = ""; var $left_column_class = ""; # Right Column Properties var $right_column_width = ""; var $right_column_style = ""; var $right_column_class = ""; # Format the content with newlines and tabs function formatContent($content){ #$content = str_replace("\t","",$content); #$content = str_replace("\r","",$content); #$value = str_replace("\\r\\n","
",$value); $content = str_replace("","\n",$content); $content = str_replace("","\t\t\n",$content); $content = str_replace("","\n",$content); $content = str_replace("","\t\t\t\t\n\t\t\t",$content); $content = str_replace("handle_input_check = $input_check; } function setHandleSendMail($send_mail){ if(!$send_mail){ $send_mail = false; } $this->handle_send_mail = $send_mail; } function setHandleMailTo($mail_to){ $this->handle_mail_to = $mail_to; } function setHandleMailFrom($mail_from){ $this->handle_mail_from = $mail_from; } function setHandleMailCC($mail_cc){ if($mail_cc != ""){ $this->handle_mail_cc = "CC: " . $mail_cc . "\r\n"; }else{ $this->handle_mail_cc = ""; } } function setHandleMailBCC($mail_bcc){ if($mail_bcc != ""){ $this->handle_mail_bcc = "BCC: " . $mail_bcc . "\r\n"; }else{ $this->handle_mail_bcc = ""; } } function setHandleMailSubject($mail_subject){ $this->handle_mail_subject = $mail_subject; } function setHandleInsertIntoDB($insert_into_db){ if(!$insert_into_db){ $insert_into_db = false; } $this->handle_insert_into_db = $insert_into_db; } function setHandleInsertIntoDBTable($insert_into_db_table){ $this->handle_insert_into_db_table = $insert_into_db_table; } function setHandleInsertIntoDBField($form_name, $db_field){ $this->handle_insert_into_db_fields[$form_name] = $db_field; } function setHandleInputCheckField($fieldname, $type){ $types = array("text","number","email","postcode","file","security","telephone","url","letters","ipadres"); if(!in_array($type,$types)){ echo "ERROR: The type `" . $type . "` is unknown. Trying to set this type to " . $fieldname . "

"; }else{ $this->handle_input_check_fields[$fieldname] = $type; } } function setHandleInputCheckError($error){ $this->handle_input_check_error = $error; } function setHandleURLRedirect($url){ $this->handle_url_redirect = $url; } function setHandleCompleteText($text){ $this->handle_complete_text = $text; } # Set Form Properties function setFormName($name){ $this->form_name = $name; } function setFormAction($action){ $this->form_action = $action; } function setFormMethod($method){ $this->form_method = $method; } # Set Table Properties function setTableWidth($width){ $this->table_width = " width=\"" . $width . "\""; } function setTableHeight($height){ $this->table_height = " height=\"" . $height . "\""; } function setTableAlign($align){ $this->table_align = " align=\"" . $align . "\""; } function setTableCellpadding($padding){ $this->table_cellpadding = " cellpadding=\"" . $padding . "\""; } function setTableCellspacing($spacing){ $this->table_cellspacing = " cellspacing=\"" . $spacing . "\""; } # Set Left Column Properties function setLeftColumnWidth($width){ $this->left_column_width = " width=\"$width\""; } function setLeftColumnStyle($style){ $this->left_column_style = " style=\"$style\""; } function setLeftColumnClass($class){ $this->left_column_class = " class=\"$class\""; } # Set Right Column Properties function setRightColumnWidth($width){ $this->right_column_width = " width=\"$width\""; } function setRightColumnStyle($style){ $this->right_column_style = " style=\"$style\""; } function setRightColumnClass($class){ $this->right_column_class = " class=\"$class\""; } # Functions to add rows in the table (fields etc in the form) function addText($text, $class = "", $style = ""){ if($style != ""){ $style = " style=\"" . $style . "\""; } if($class != ""){ $class = " class=\"" . $class . "\""; } $this->rows[count($this->rows)] = "$text"; } function addTextField($name, $value = "", $label = "", $input_check_type = "", $maxlength = "", $input_class = "", $column_style = "", $extra_info = "", $input_width = "", $input_size = ""){ if($input_check_type != ""){ $this->setHandleInputCheckField($name, $input_check_type); } $input_style = ""; $this->handle_insert_into_db_formfields[] = $name; if($this->handle_input_check){ if(array_key_exists($name,$this->handle_input_check_fields) && $_POST){ $post_value = $_POST[str_replace(" ","_",$name)]; if(!( ($post_value != "") AND ( ($this->handle_input_check_fields[$name] == "text" && $post_value != "" && strpos($post_value,"@") != true) OR ($this->handle_input_check_fields[$name] == "security" && $post_value == "4") OR ($this->handle_input_check_fields[$name] == "email" && preg_match("([a-z0-9&\-_.]+?@[\w\-]+\.([\w\-\.]+\.)?[\w]+)",strip_tags($post_value))) OR ($this->handle_input_check_fields[$name] == "postcode" && preg_match("/^[1-9]{1}[0-9]{3}\s?[a-zA-Z]{2}$/",strip_tags($post_value))) OR ($this->handle_input_check_fields[$name] == "number" && is_numeric($post_value)) OR ($this->handle_input_check_fields[$name] == "telephone" && preg_match("/^(\d{3}-?\d{7}|\d{4}-?\d{6})$/",$post_value)) OR ($this->handle_input_check_fields[$name] == "url" && preg_match('/^((http|ftp|https):\/{2})?(([0-9a-zA-Z_-]+\.)+[a-zA-Z]+)((:[0-9]+)?)((\/([0-9a-zA-Z=%\.\/_-]+)?(\?[0-9a-zA-Z%\/&=_-]+)?)?)$/',$post_value)) OR ($this->handle_input_check_fields[$name] == "letters" && preg_match('/^[a-z]+$/i',$post_value)) OR ($this->handle_input_check_fields[$name] == "ipadres" && preg_match('/^\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}.\d{1,3}:?\d*$/',$post_value)) ) )){ $this->handle_input_check_errors++; $input_style = "border: 1px red solid;"; } } } if($_POST){ if($_POST[str_replace(" ","_",$name)] != ""){ $value = $_POST[str_replace(" ","_",$name)]; } } if($maxlength != ""){ $maxlength = " maxlength=\"$maxlength\""; } if($input_class != ""){ $input_class = " class=\"$input_class\""; } if($input_size != ""){ $input_size = " size=\"$input_size\""; } if($column_style != ""){ if($this->left_column_style != ""){ $left_column_style = substr($this->left_column_style,0,-1) . $column_style . "\""; }else{ $left_column_style = " style=\"" . $column_style . "\""; } if($this->right_column_style != ""){ $right_column_style = substr($this->right_column_style,0,-1) . $column_style . "\""; }else{ $right_column_style = " style=\"" . $column_style . "\""; } }else{ $left_column_style = $this->left_column_style; $right_column_style = $this->right_column_style; } if($input_width != ""){ $input_width = "width: " . $input_width . ";"; } if($label == ""){ $this->rows[count($this->rows)] = "" . $extra_info . ""; }else{ $this->rows[count($this->rows)] = "left_column_width . $this->left_column_class . $left_column_style . ">right_column_width . $this->right_column_class . $right_column_style . ">" . $extra_info . $date . ""; } } function addPasswordField($name, $value = "", $label = "", $input_check_type = "", $maxlength = "", $input_class = "", $column_style = "", $extra_info = "", $input_width = "", $input_size = ""){ if($input_check_type != ""){ $this->setHandleInputCheckField($name, $input_check_type); } $input_style = ""; $this->handle_insert_into_db_formfields[] = $name; if($this->handle_input_check){ if(array_key_exists($name,$this->handle_input_check_fields) && $_POST){ $post_value = $_POST[str_replace(" ","_",$name)]; if(!( ($post_value != "") AND ( ($this->handle_input_check_fields[$name] == "text" && $post_value != "") OR ($this->handle_input_check_fields[$name] == "email" && preg_match("([a-z0-9&\-_.]+?@[\w\-]+\.([\w\-\.]+\.)?[\w]+)",strip_tags($post_value))) OR ($this->handle_input_check_fields[$name] == "number" && is_numeric($post_value)) OR ($this->handle_input_check_fields[$name] == "letters" && preg_match('/^[a-z]+$/i',$post_value)) ) )){ $this->handle_input_check_errors++; $input_style = "border: 1px red solid;"; } } } if($_POST){ if($_POST[str_replace(" ","_",$name)] != ""){ $value = $_POST[str_replace(" ","_",$name)]; } } if($maxlength != ""){ $maxlength = " maxlength=\"$maxlength\""; } if($input_class != ""){ $input_class = " class=\"$input_class\""; } if($input_size != ""){ $input_size = " size=\"$input_size\""; } if($column_style != ""){ if($this->left_column_style != ""){ $left_column_style = substr($this->left_column_style,0,-1) . $column_style . "\""; }else{ $left_column_style = " style=\"" . $column_style . "\""; } if($this->right_column_style != ""){ $right_column_style = substr($this->right_column_style,0,-1) . $column_style . "\""; }else{ $right_column_style = " style=\"" . $column_style . "\""; } }else{ $left_column_style = $this->left_column_style; $right_column_style = $this->right_column_style; } if($input_width != ""){ $input_width = "width: " . $input_width . ";"; } if($label == ""){ $this->rows[count($this->rows)] = "" . $extra_info . ""; }else{ $this->rows[count($this->rows)] = "left_column_width . $this->left_column_class . $left_column_style . ">right_column_width . $this->right_column_class . $right_column_style . ">" . $extra_info . ""; } } function addDropDownList($name, $items = array(), $selected = array(), $label = "", $multiple = false, $size = "", $width = "", $input_class = "", $column_style = "", $extra_info = ""){ $this->handle_insert_into_db_formfields[] = $name; if(count($items) > 1){ $name = $name . "[]"; } if($input_class != ""){ $input_class = " class=\"".$input_class."\""; } if($multiple != ""){ $multiple = " multiple=\"multiple\""; } if($size != ""){ $size = " size=\"".$size."\""; } if($width != ""){ $width = " style=\"width: ".$width."\""; } if($column_style != ""){ if($this->left_column_style != ""){ $left_column_style = substr($this->left_column_style,0,-1) . $column_style . "\""; }else{ $left_column_style = " style=\"" . $column_style . "\""; } if($this->right_column_style != ""){ $right_column_style = substr($this->right_column_style,0,-1) . $column_style . "\""; }else{ $right_column_style = " style=\"" . $column_style . "\""; } }else{ $left_column_style = $this->left_column_style; $right_column_style = $this->right_column_style; } if($label == ""){ $this->rows[count($this->rows)] = ""; }else{ $this->rows[count($this->rows)] = "left_column_width . $this->left_column_class . $left_column_style . ">" . $label . "right_column_width . $this->right_column_class . $right_column_style . ">"; } $this->rows[count($this->rows)-1] .= ""; $this->rows[count($this->rows)-1] .= "" . $extra_info . ""; } function DateDropDown($name, $sizes, $skip, $label = "", $width = "", $input_class = "", $column_style = "", $extra_info = ""){ $this->handle_insert_into_db_formfields[] = $name; if($input_class != ""){ $input_class = " class=\"".$input_class."\""; } if($width != ""){ $width = " style=\"width: ".$width."\""; } if($column_style != ""){ if($this->left_column_style != ""){ $left_column_style = substr($this->left_column_style,0,-1) . $column_style . "\""; }else{ $left_column_style = " style=\"" . $column_style . "\""; } if($this->right_column_style != ""){ $right_column_style = substr($this->right_column_style,0,-1) . $column_style . "\""; }else{ $right_column_style = " style=\"" . $column_style . "\""; } }else{ $left_column_style = $this->left_column_style; $right_column_style = $this->right_column_style; } if($label == ""){ $this->rows[count($this->rows)] = ""; }else{ $this->rows[count($this->rows)] = "left_column_width . $this->left_column_class . $left_column_style . ">" . $label . "right_column_width . $this->right_column_class . $right_column_style . ">"; } /* Set locale to Dutch */ setlocale(LC_TIME, 'nl_NL'); //setlocale(LC_TIME, 'nld_nld'); setlocale(LC_TIME, 'Dutch'); //gebruik deze voor unix freesbd setlocale(LC_ALL, 'nl_NL.ISO8859-15'); $this->rows[count($this->rows)-1] .= ""; $this->rows[count($this->rows)-1] .= "" . $extra_info . ""; } function addTextarea($name, $value = "", $label = "", $input_check_type = "", $cols = "40", $rows = "7", $input_class = "", $column_style = "", $extra_info = ""){ if($input_check_type != ""){ $this->setHandleInputCheckField($name, $input_check_type); } $input_style = ""; $this->handle_insert_into_db_formfields[] = $name; if($this->handle_input_check){ if(array_key_exists($name,$this->handle_input_check_fields) && $_POST){ $post_value = $_POST[str_replace(" ","_",$name)]; if(!( ($post_value != "") AND ( ($this->handle_input_check_fields[$name] == "text" && $post_value != "") OR ($this->handle_input_check_fields[$name] == "email" && preg_match("([a-z0-9&\-_.]+?@[\w\-]+\.([\w\-\.]+\.)?[\w]+)",strip_tags($post_value))) OR ($this->handle_input_check_fields[$name] == "number" && is_numeric($post_value)) ) )){ $this->handle_input_check_errors++; $input_style = "style=\"border: 1px red solid\""; } } } if($_POST){ if($_POST[str_replace(" ","_",$name)] != ""){ $value = $_POST[str_replace(" ","_",$name)]; } } if($input_class != ""){ $input_class = " class=\"$input_class\""; } if($column_style != ""){ if($this->left_column_style != ""){ $left_column_style = substr($this->left_column_style,0,-1) . $column_style . "\""; }else{ $left_column_style = " style=\"" . $column_style . "\""; } if($this->right_column_style != ""){ $right_column_style = substr($this->right_column_style,0,-1) . $column_style . "\""; }else{ $right_column_style = " style=\"" . $column_style . "\""; } }else{ $left_column_style = $this->left_column_style; $right_column_style = $this->right_column_style; } if($label == ""){ $this->rows[count($this->rows)] = "" . $extra_info . ""; }else{ $this->rows[count($this->rows)] = "left_column_width . $this->left_column_class . $left_column_style . ">" . $label . "right_column_width . $this->right_column_class . $right_column_style . ">" . $extra_info . ""; } } function addAttachement($name, $maxfilesize = "", $label = "", $validextensions = array(), $input_check_type = "", $input_class = "", $column_style = "", $extra_info = "", $input_width = "", $input_size = ""){ if($input_check_type != ""){ $this->setHandleInputCheckField($name, $input_check_type); } $input_style = ""; //uitgeschakeld, file niet in de DB //$this->handle_insert_into_db_formfields[] = $name; if($this->handle_input_check){ @$post_value = $_FILES[str_replace(" ","_",$name)]; if(array_key_exists($name,$this->handle_input_check_fields) && $_POST){ $fileinfo = pathinfo($post_value['name']); $ext = $fileinfo['extension']; if(!( ($post_value['name'] != "") AND ( ($this->handle_input_check_fields[$name] == "file") AND ($post_value['size'] > 0) AND ($post_value['size'] <= $maxfilesize) AND ($post_value['error'] == "0" && $post_value['name'] != "") AND (in_array($ext,$validextensions) || count($validextensions) == 0) ) )){ $this->handle_input_check_errors++; $input_style = "border: 1px red solid;"; } }elseif($post_value['size'] > 0){ //toch gepost $this->setHandleInputCheckField($name, "file"); $fileinfo = pathinfo($post_value['name']); $ext = $fileinfo['extension']; if(!( ($post_value['name'] != "") AND ( ($this->handle_input_check_fields[$name] == "file") AND ($post_value['size'] <= $maxfilesize) AND ($post_value['error'] == "0" && $post_value['name'] != "") AND (in_array($ext,$validextensions) || count($validextensions) == 0) ) )){ $this->handle_input_check_errors++; $input_style = "border: 1px red solid;"; } } } if($_POST){ if($_FILES[str_replace(" ","_",$name)]['size'] > 0){ $value = $_FILES[str_replace(" ","_",$name)]; } } if($input_size != ""){ $input_size = " size=\"$input_size\""; } if($input_class != ""){ $input_class = " class=\"$input_class\""; } if($column_style != ""){ if($this->left_column_style != ""){ $left_column_style = substr($this->left_column_style,0,-1) . $column_style . "\""; }else{ $left_column_style = " style=\"" . $column_style . "\""; } if($this->right_column_style != ""){ $right_column_style = substr($this->right_column_style,0,-1) . $column_style . "\""; }else{ $right_column_style = " style=\"" . $column_style . "\""; } }else{ $left_column_style = $this->left_column_style; $right_column_style = $this->right_column_style; } if($input_width != ""){ $input_width = "width: " . $input_width . ";"; } if($label == ""){ $this->rows[count($this->rows)] = "" . $extra_info . ""; }else{ $this->rows[count($this->rows)] = "left_column_width . $this->left_column_class . $left_column_style.">right_column_width . $this->right_column_class . $right_column_style . ">" . $extra_info . ""; } } function addCheckboxes($name, $checkboxes = array(), $selected = array(), $label = "", $min_selected = 0, $input_class = "", $column_style = "", $break_checkbox = true){ $this->handle_insert_into_db_formfields[] = $name; $name .= "[]"; if($input_class != ""){ $input_class = " class=\"$input_class\""; } if($column_style != ""){ if($this->left_column_style != ""){ $left_column_style = substr($this->left_column_style,0,-1) . $column_style . "\""; }else{ $left_column_style = " style=\"" . $column_style . "\""; } if($this->right_column_style != ""){ $right_column_style = substr($this->right_column_style,0,-1) . $column_style . "\""; }else{ $right_column_style = " style=\"" . $column_style . "\""; } }else{ $left_column_style = $this->left_column_style; $right_column_style = $this->right_column_style; } if($label == ""){ $this->rows[count($this->rows)] = ""; }else{ $this->rows[count($this->rows)] = "left_column_width . $this->left_column_class . $left_column_style . ">right_column_width . $this->right_column_class . $right_column_style . ">"; } if($this->handle_input_check){ if($_POST && (!isset($_POST[str_replace(" ","_",substr($name,0,-2))]) || count($_POST[str_replace(" ","_",substr($name,0,-2))]) < $min_selected)){ $br = strtolower($_SERVER['HTTP_USER_AGENT']); // what browser they use. if(ereg("msie", $br)) { $checkbox_style = " style=\"border: 1px red solid\""; $checkbox_mozilla = ""; } else { $checkbox_mozilla = " *"; } $this->handle_input_check_errors++; }else{ $checkbox_style = ""; $checkbox_mozilla = ""; } } foreach($checkboxes as $value => $text){ if($_POST){ if(isset($_POST[str_replace(" ","_",substr($name,0,-2))]) && is_array($_POST[str_replace(" ","_",substr($name,0,-2))]) && in_array($value,$_POST[str_replace(" ","_",substr($name,0,-2))])){ $checkbox_selected = " checked=\"checked\""; }else{ $checkbox_selected = ""; } }else{ if(in_array($value,$selected)){ $checkbox_selected = " checked=\"checked\""; }else{ $checkbox_selected = ""; } } if($break_checkbox == true){ $this->rows[count($this->rows)-1] .= "" . $checkbox_mozilla . " " . $text . "
"; }else{ $this->rows[count($this->rows)-1] .= "" . $checkbox_mozilla . " " . $text . "  "; } } if(substr($this->rows[count($this->rows)-1],-6) == "
"){ $this->rows[count($this->rows)-1] = substr($this->rows[count($this->rows)-1],0,-6) . "\n\t\t\t"; } $this->rows[count($this->rows)-1] .= ""; } function addUserCC($label = "", $input_class = "", $column_style = "", $text = ""){ $this->handle_insert_into_db_formfields[] = "user_cc"; if($input_class != ""){ $input_class = " class=\"$input_class\""; } if($column_style != ""){ if($this->left_column_style != ""){ $left_column_style = substr($this->left_column_style,0,-1) . $column_style . "\""; }else{ $left_column_style = " style=\"" . $column_style . "\""; } if($this->right_column_style != ""){ $right_column_style = substr($this->right_column_style,0,-1) . $column_style . "\""; }else{ $right_column_style = " style=\"" . $column_style . "\""; } }else{ $left_column_style = $this->left_column_style; $right_column_style = $this->right_column_style; } if($label == ""){ $this->rows[count($this->rows)] = ""; }else{ $this->rows[count($this->rows)] = "left_column_width . $this->left_column_class . $left_column_style . ">right_column_width . $this->right_column_class . $right_column_style . ">"; } if($_POST){ if(isset($_POST["user_cc"]) && $_POST["user_cc"] != ""){ $checkbox_selected = " checked=\"checked\""; }else{ $checkbox_selected = ""; } }else{ $checkbox_selected = ""; } $this->rows[count($this->rows)-1] .= " " . $text . "\n\t\t\t"; $this->rows[count($this->rows)-1] .= ""; } function addRadiobuttons($name, $radiobuttons = array(), $selected = "", $label = "", $input_class = "", $column_style = "", $break_radiobuttons = true){ $this->handle_insert_into_db_formfields[] = $name; if($input_class != ""){ $input_class = " class=\"$input_class\""; } if($column_style != ""){ if($this->left_column_style != ""){ $left_column_style = substr($this->left_column_style,0,-1) . $column_style . "\""; }else{ $left_column_style = " style=\"" . $column_style . "\""; } if($this->right_column_style != ""){ $right_column_style = substr($this->right_column_style,0,-1) . $column_style . "\""; }else{ $right_column_style = " style=\"" . $column_style . "\""; } }else{ $left_column_style = $this->left_column_style; $right_column_style = $this->right_column_style; } if($label == ""){ $this->rows[count($this->rows)] = ""; }else{ $this->rows[count($this->rows)] = "left_column_width . $this->left_column_class . $left_column_style . ">right_column_width . $this->right_column_class . $right_column_style . ">"; } foreach($radiobuttons as $value => $text){ if($_POST){ if(isset($_POST[str_replace(" ","_",$name)]) && $_POST[str_replace(" ","_",$name)] == $value){ $checkbox_selected = " checked=\"checked\""; }else{ $checkbox_selected = ""; } }else{ if($value == $selected){ $checkbox_selected = " checked=\"checked\""; }else{ $checkbox_selected = ""; } } $this->rows[count($this->rows)-1] .= " " . $text; if($break_radiobuttons == true){ $this->rows[count($this->rows)-1] .= "
\n\t\t\t"; }else{ $this->rows[count($this->rows)-1] .= "  \n\t\t\t"; } } if(substr($this->rows[count($this->rows)-1],-6) == "
"){ $this->rows[count($this->rows)-1] = substr($this->rows[count($this->rows)-1],0,-6) . "\n\t\t\t"; } $this->rows[count($this->rows)-1] .= ""; } function addCustomRow($code){ $this->rows[count($this->rows)] = "" . $code . ""; } function addEmptyRow(){ $this->rows[count($this->rows)] = "left_column_style . "> "; } function addButtons($submit = "", $reset = "", $input_class = "", $input_style = ""){ if($input_class != ""){ $input_class = " class=\"" . $input_class . "\""; } if($input_style != ""){ $input_style = " style=\"" . $input_style . "\""; } if($submit != ""){ $submit = ""; } if($reset != ""){ $reset = "\n\t\t\t"; } $this->rows[count($this->rows)] = "left_column_style . " align=\"right\">" . $reset . "right_column_style . ">" . $submit. ""; } function output(){ if($_POST && $this->handle_input_check_errors == 0){ if($this->handle_send_mail){ if(isset($_SERVER["HTTP_X_FORWARDED_FOR"]) && $_SERVER["HTTP_X_FORWARDED_FOR"] != ""){ $ipadres = $_SERVER["HTTP_X_FORWARDED_FOR"]; }elseif(isset($_SERVER["HTTP_CLIENT_IP"]) && $_SERVER["HTTP_CLIENT_IP"] != ""){ $ipadres = $_SERVER["HTTP_CLIENT_IP"]; }else{ $ipadres = $_SERVER["REMOTE_ADDR"]; } $hostmask = gethostbyaddr($ipadres); $content = " "; $datum = date("d-m-Y"); $tijd = date("H:i"); foreach($_POST as $key => $value){ if($key != "submit"){ if(is_array($value)){ $value = implode("
",$value); } if(isset($this->handle_input_check_fields[$key]) && $this->handle_input_check_fields[$key] == "email"){ $value = "" . $value . ""; }else{ $value = strip_tags($value, "
"); } $content .= ""; } } foreach($_FILES as $key => $value){ if(isset($this->handle_input_check_fields[$key]) && $this->handle_input_check_fields[$key] == "file"){ //er is een bestand geupload $attachements[] = $value; if(!$notice_is_set){ $content.= ""; $notice_is_set = true; } } } $content .= "
" . ucfirst(str_replace("_"," ",$key)) . " " . stripslashes(nl2br($value)) . "
Attachementmeegestuurd
Note Onderwerp is " . $this->handle_mail_subject . "
Deze email is gestuurd op " . $datum . " om " . $tijd . "
Het IP adres is: " . $ipadres . "
Het hostadres is: " . $hostmask . "
"; if(isset($_POST["E-mail"]) && $_POST["E-mail"] != "" && isset($_POST["user_cc"]) && $_POST["user_cc"] && preg_match("([a-z0-9&\-_.]+?@[\w\-]+\.([\w\-\.]+\.)?[\w]+)",strip_tags($_POST["E-mail"]))){ if($this->handle_mail_cc == ""){ $this->handle_mail_cc = "CC: " . $_POST["E-mail"] . "\r\n"; }else{ $this->handle_mail_cc = substr($this->handle_mail_cc,0,-2) . "," . $_POST["E-mail"] . "\r\n"; } } if(isset($_POST["E-mail"]) && $_POST["E-mail"] != "" && preg_match("([a-z0-9&\-_.]+?@[\w\-]+\.([\w\-\.]+\.)?[\w]+)",strip_tags($_POST["E-mail"])) && $this->handle_mail_from == ""){ $this->handle_mail_from = $_POST["E-mail"]; } if (strtoupper(substr(PHP_OS,0,3)=='WIN')) { $eol="\r\n"; } elseif (strtoupper(substr(PHP_OS,0,3)=='MAC')) { $eol="\r"; } else { $eol="\n"; } $headers = "X-Mailer: PHP v".phpversion().$eol; // These two to help avoid spam-filters # Boundry for marking the split & Multitype Headers $semi_rand = md5(time()); $mime_boundary = "mime_Boundry_x{$semi_rand}x"; $headers.= "From: $this->handle_mail_from$eol"; //$headers.= "To: ".$this->handle_mail_to.$eol; if($this->handle_mail_cc != ""){ $headers.= $this->handle_mail_cc; } if($this->handle_mail_bcc != ""){ $headers.= $this->handle_mail_bcc; } $headers .= "MIME-Version: 1.0$eol"; $headers .= "Content-Type: multipart/mixed; boundary=\"$mime_boundary\"$eol"; $headers .= "X-Sender: $ipadres$eol"; $headers .= "X-Mailer: PHP v".phpversion().$eol; $headers .= "This is a multi-part message in MIME format.$eol"; $message = "--$mime_boundary$eol"; $message .= "Content-Type: text/html; charset=\"iso-8859-1\"$eol"; $message .= "Content-Transfer-Encoding: 8bit$eol"; $message .= "$eol"; $message .= "$content"; $message .= $eol.$eol; $message = stripslashes($message); if(is_array($attachements)) { foreach($attachements as $attachement){ if(!is_file($attachement['tmp_name'])){ print_r( $attachement); echo $attachement['tmp_name']."a"; exit; } $fp = fopen($attachement['tmp_name'],"r"); $str = fread($fp, filesize($attachement['tmp_name'])); $str = chunk_split(base64_encode($str)); $message .= "--$mime_boundary$eol"; $message .= "Content-Type: application/octet-stream; name=\"" . $attachement['name'] . "\"$eol"; $message .= "Content-disposition: attachment$eol"; $message .= "Content-Transfer-Encoding: base64$eol"; $message .= $eol; $message .= $str.$eol.$eol; } $message .= "--$mime_boundary--".$eol; } If(!mail($this->handle_mail_to,$this->handle_mail_subject,$message,$headers)) { exit("Er is een fout opgetreden, neem contact op met de website beheerder"); } //mail($this->handle_mail_to, $this->handle_mail_subject, $content, "From: " . $this->handle_mail_from . "\r\n" . $this->handle_mail_cc . $this->handle_mail_bcc . "MIME-Version: 1.0" . "\r\n" . "X-Sender-IP: $ipadres" . "\r\n" . "Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1"); } if($this->handle_insert_into_db){ $query = "INSERT INTO `" . $this->handle_insert_into_db_table . "` ("; if(count($this->handle_insert_into_db_fields) == 0){ foreach($this->handle_insert_into_db_formfields as $db_fieldname){ if(isset($_POST[str_replace(" ","_",$db_fieldname)])){ $query .= "`" . $db_fieldname . "`, "; } } $query = substr($query,0,-2) . ") VALUES ("; reset($this->handle_insert_into_db_fields); foreach($this->handle_insert_into_db_formfields as $db_fieldname){ if(isset($_POST[str_replace(" ","_",$db_fieldname)])){ if(is_array($_POST[str_replace(" ","_",$db_fieldname)])){ $query_value = implode("," , $_POST[str_replace(" ","_",$db_fieldname)]); }else{ $query_value = strip_tags($_POST[str_replace(" ","_",$db_fieldname)]); } if(!get_magic_quotes_gpc()){ $query_value = addslashes($query_value); } $query .= "\"" . $query_value . "\", "; } } $query = substr($query,0,-2) . ")"; }else{ foreach($this->handle_insert_into_db_fields as $form_fieldname => $db_fieldname){ $query .= "`" . $db_fieldname . "`, "; } $query = substr($query,0,-2) . ") VALUES ("; reset($this->handle_insert_into_db_fields); foreach($this->handle_insert_into_db_fields as $form_fieldname => $db_fieldname){ if(is_array($_POST[str_replace(" ","_",$db_fieldname)])){ $query_value = implode("," , $_POST[$form_fieldname]); }else{ $query_value = strip_tags($_POST[$form_fieldname]); } if(!get_magic_quotes_gpc()){ $query_value = addslashes($query_value); } $query .= "\"" . $query_value . "\", "; } $query = substr($query,0,-2) . ")"; } $result = mysql_query($query); echo mysql_error(); } if($this->handle_url_redirect != ""){ echo "handle_url_redirect . "\" />"; }else{ echo $this->handle_complete_text; } }else{ if($_POST && $this->handle_input_check_errors > 0){ echo $this->handle_input_check_error; } echo "
form_name\" enctype=\"multipart/form-data\" action=\"$this->form_action\" method=\"$this->form_method\">\n\ttable_width . $this->table_height . $this->table_cellpadding . $this->table_cellspacing . $this->table_align . ">\n"; foreach($this->rows as $content){ echo $this->formatContent($content); } echo "\t\n"; } } function output_table_structure(){ $query = "CREATE TABLE `" . $this->handle_insert_into_db_table . "` ("; if(count($this->handle_insert_into_db_fields) == 0){ foreach($this->handle_insert_into_db_formfields as $db_fieldname){ $query .= "`" . $db_fieldname . "` MEDIUMTEXT NOT NULL, "; } $query = substr($query,0,-2) . ")"; }else{ foreach($this->handle_insert_into_db_fields as $form_fieldname => $db_fieldname){ $query .= "`" . $db_fieldname . "` MEDIUMTEXT NOT NULL, "; } $query = substr($query,0,-2) . ")"; } echo $query; } } ?>